VIZIUNEA

Școala Gimnazială ,,Mihai Halunga” Hănțești își propune folosirea tuturor oportunităților pentru a deveni un furnizor de servicii educaționale de calitate, toți factorii implicați- echipa managerială, elevi, profesori, părinți – lucrând împreună prin informare și formare continuă spre a asigura fiecărui elev dezvoltarea unei personalități armonioase, cu gândire creativă și autonomă, cu un sistem de valori civice, morale, culturale, autentice și pozitive – competențe cheie recunoscute la nivel european.

VISION

,,Mihai Halunga” School intends to use all the given opportunities to become a quality education service provider, all the people involved in the process – managerial team, students, teachers, parents – working together, continuously forming and informing, to guarantee each student harmonious personality development, with creative and autonomous thinking, with an authentic system of positive civic, moral and cultural values – key competences defined by the European framework.