• Școala Gimnazială „Mihai Halunga” Hănțești

  • ,,Educația copiilor este temelia, instrucția și orânduirea lumii întregi, de ea depinzând întreaga noastră existență.” (Sf. Ioan Hrisostom)

  • ,,O educație bună este izvorul întregului bine în lume.” (Immanuel Kant)

VIZIUNEA
Școala Gimnazială ,,Mihai Halunga” Hănțești își propune folosirea tuturor oportunităților pentru a deveni un furnizor de servicii educaționale de calitate, toți factorii implicați- echipa managerială, elevi, profesori, părinți – lucrând împreună prin informare și formare continuă spre a asigura fiecărui elev dezvoltarea unei personalități armonioase, cu gândire creativă și autonomă, cu un sistem de valori civice, morale, culturale, autentice și pozitive – competențe cheie recunoscute la nivel european.

MISIUNEA
Școala Gimnazială ,,Mihai Halunga” Hănțești urmărește asigurarea unui învățământ de calitate bazat pe încredere, cooperare și comunicare în centrul căruia se află elevul. Dorim să asigurăm elevilor noștri șanse egale în educație, creând un mediu prietenos și stimulativ, în scopul valorizării lor, oferindu-le cele mai bune oportunități de învățare, de dezvoltare a potențialului lor educațional și personal.

Prin crearea unui climat specific, cultural și intelectual, ce permite dezvoltarea capacităților, a deprinderilor și a competențelor, se asigură elevilor obținerea de performanțe și includerea într-o formă superioară de școlarizare în vederea alegerii unei cariere de succes.

Într-o școală autonomă, incluzivă, deschisă către societate, – prin crearea și dezvoltarea unui spirit de colaborare-, elevi și profesori, deopotrivă, aspiră spre un învățământ modern menținând totodată sentimentul de cultivare a cunoașterii și a respectului pentru patrimoniul cultural, istoric, științific la nivel local, național și universal.

VISION
,,Mihai Halunga” School intends to use all the given opportunities to become a quality education service provider, all the people involved in the process – managerial team, students, teachers, parents – working together, continuously forming and informing, to guarantee each student harmonious personality development, with creative and autonomous thinking, with an authentic system of positive civic, moral and cultural values – key competences defined by the European framework.

MISSION
,,Mihai Halunga” School wants to guarantee a quality education founded on confidence, cooperation and communication, placing students at the center of the process. We want to offer our students equal chance for education, generating a friendly and motivating atmosphere, the best opportunities for learning, for developing their individual capacity.

Creating the appropriate cultural and intellectual environment that allows the development of skills and competences, our school facilitates high performance and students` inclusion in higher forms of education so that they can choose a successful career.

In an autonomous, inclusive school that is open to the community, creating and developing the spirit of collaboration, students and children alike aspire to a modern education, also preserving the spirit of knowing and respecting the cultural, historical and scientific heritage, the local, national and universal patrimony.

© 2016 | Școala Gimnazială „Mihai Halunga” Hănțești