MISIUNEA

Școala Gimnazială ,,Mihai Halunga” Hănțești urmărește asigurarea unui învățământ de calitate bazat pe încredere, cooperare și comunicare în centrul căruia se află elevul. Dorim să asigurăm elevilor noștri șanse egale în educație, creând un mediu prietenos și stimulativ, în scopul valorizării lor, oferindu-le cele mai bune oportunități de învățare, de dezvoltare a potențialului lor educațional și personal.

Prin crearea unui climat specific, cultural și intelectual, ce permite dezvoltarea capacităților, a deprinderilor și a competențelor, se asigură elevilor obținerea de performanțe și includerea într-o formă superioară de școlarizare în vederea alegerii unei cariere de succes.

Într-o școală autonomă, incluzivă, deschisă către societate, – prin crearea și dezvoltarea unui spirit de colaborare-, elevi și profesori, deopotrivă, aspiră spre un învățământ modern menținând totodată sentimentul de cultivare a cunoașterii și a respectului pentru patrimoniul cultural, istoric, științific la nivel local, național și universal.

MISSION

,,Mihai Halunga” School wants to guarantee a quality education founded on confidence, cooperation and communication, placing students at the center of the process. We want to offer our students equal chance for education, generating a friendly and motivating atmosphere, the best opportunities for learning, for developing their individual capacity.

Creating the appropriate cultural and intellectual environment that allows the development of skills and competences, our school facilitates high performance and students` inclusion in higher forms of education so that they can choose a successful career.

In an autonomous, inclusive school that is open to the community, creating and developing the spirit of collaboration, students and children alike aspire to a modern education, also preserving the spirit of knowing and respecting the cultural, historical and scientific heritage, the local, national and universal patrimony.