Procentaj persoane vaccinate

Școala Gimnazială „Mihai Halunga” Hănțești = 73,07%

Școala Primară și G.P.N. Hănțești Vale = 62,5%

Școala Primară și G.P.N. Berești = 66,66%

G.P.N. nr. 1 = 25%